21 Aralık 2011 Çarşamba

YENİ YAYINLANAN YÖNETMELİKLER

21.12.2011 tarih ve 28149 Sayılı Resmi Gazetede arıcılık üzerine iki adet yönetmelik yayınlandı.

1. Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111221.htm

2. Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111221.htm

Aynı Resmi Gazetede Arıcılık Derneklerini ilgilendiren "Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" te yayınlanmıştır.

İlgilenen arıcı arkadaşlara saygı ile duyurulur.