26 Temmuz 2012 Perşembe

TRAKYA 2012 BAL SAĞIMI

Bu yıl arılarımızı yine Trakyaya götürdük. Her yıl gittiğimiz yerden başka bir bölge İpsala'ya arılarımızı indirdik. Arılığın bulunduğu yerde arı yoğunluğu az. Ayçiçek haricinde gök diken ve çakır dikeni gibi bu dönemde açan çiçeklerin bol olduğu bir alan. İnşaallah iyi bir ürün alacağız. Birinci sağımı yaptık. Önümüzdeki hafta ikinci sağıma gireceğiz. Bu bölgede ayçiçek çok dalgalı ekilmiş. Bu yönden süper. Tek kötü tarafı müthiş sivri sinek var. Yunanistan'a yakın bir bölge. Yunanistan krizden dolayı sivri sinek mücadelesi yapamamış diyorlar. Akşam oldumu kapıdan başınızı dışarıya çıkaramıyorsunuz. Yiyecekler insanı. :(((
İki yıldır arılardan uzak idim. Arılara kardeşim ve babam bakıyorlar. Yardıma gitmek için izin aldık.
 Bu yıl rüzgar fazla yok arılarda çok aşırı kaymalar olmuyor. Bu bölgede çiy güzel.


Bu yıl havalar çok sıcak olması sebebiyle plaj şemsiyesi ile arıları ve kendimizi koruduk. Her açacağımız kovanın yanına taşıdık. Çok güzel oldu. Hava gerçekten çok sıcak idi. Şemsiyenin altında su gibi terliyoruz. Açılan kovanlarda şemsiye sayesinde güneşten etkilenmediler.  


Bizim kalfa kovanı hazırlamak ile meşgul. Poz vermeyi sevmiyor. Bende fark ettirmeden bu kareyi aldım.


Arıları bu yıl önüne serdiğim çuvalların üstüne silkeledim. Arı kovana girene kadar ben işi bitiriyorum. Böylece arı bir kaç sefer silkilmekten kurtuluyor. Bu yöntemde en önemlisi anayı dışarıya silkelememek. Ana arıyı bulup kovanda bıraktığımız çıtalara salıyoruz. Böylece ana herhangi bir kazaya kurban gitmiyor. En çok ana kaybı bal alımlarında yaşanıyor.


Arıcılık hata affetmez. Peteklerin arası hafif boş bırakılmış arı hemen oraya dalak salmış.


Büyük arıcı yorgunluk atıyor. Öğle molasında şekerleme yapıyor.


Hele şükür işi bitirdik dönüş yolculuğundayız. Yaklaşık iki yıldır deniz havası koklayamamış idim. oh mis gibi hava :))
Denizde iyi dalga vardı.


Bizim kalfanın nihayet bir fotoğrafını alabildik. Üniversite öğrencisi. Allah izin verirse siyasalcı olacak. Yurtdışında okuyor.

22 Mart 2012 Perşembe

ARICILIK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

22 Mart 2012 PERŞEMBE günü yayınlanan Resmî Gazetenin 28241 sayısında ARICIK YÖNETMELİĞİNDE değişiklik yapılmıştır. İlgilenen arkadaşların dikkatine sunulur.

ARICILIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2011 tarihli ve 28128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arıcılık Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“d) Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığıyla, diğer tüzel kişiliklere ait arazi ise yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yapar.”

“e) Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin il/ilçe müdürlüğüne gideceği adresi sözlü ya da yazılı beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş gün içerisinde konakladığı ilin il/ilçe müdürlüğüne, veteriner sağlık raporu ile başvurarak EK-1’de yer alan Arı Konaklama Belgesini (AKB) alır. AKB’si olmayan arıcının veteriner sağlık raporu vize edilmez. Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adrese ve/veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB alması gerekir.”

“f) Alınacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen adresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları, il/ilçe müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/ilçe müdürlüğü, işgal edenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcı sorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır. Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adres dışına götürmek zorunda kalan arıcıya il/ilçe müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumunda cezai işlem uygulanmaz, arıcı beş gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek-1) Arı Konaklama Belgesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.